Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_IP_00073 - Interpellatie van raadslid Berten Kempen: Van Fiberklaar naar winkelklaar? De heraanleg van de Nieuwstraat

Gemeenteraad
do 29/09/2022 - 20:00 Ooievaarsnest
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Griet Verhesen; Vera Celis; Nadine Laeremans; Griet Smaers; Marleen Verboven; Bart Julliams; Brigitte Kempen; Pieter Verhesen; Noël Devos; Rosa Van Cleempoel; Ben Van Looveren; luc verguts; Elhasbia Zayou; Ivan Wartel; Pieter Cowé; Marlon Pareijn; Benny Eyckmans; Tinne Vangeel; Lea Neyens; Patrick Graux; Tinne Van Gelder; Luc Van Laer; Greet Daems; Tim Vanuytsel; Dirk Kennis; Tom Corstjens; Mathias Van Braband; Berten Kempen; Francois Mylle, Algemeen Directeur

Verontschuldigd

myriam Smets; Petra Gyesbreghs; Griet Ceusters; nadja robeyn; Yves Van Hulsel

Secretaris

Francois Mylle, Algemeen Directeur

Voorzitter

Griet Verhesen
2022_IP_00073 - Interpellatie van raadslid Berten Kempen: Van Fiberklaar naar winkelklaar? De heraanleg van de Nieuwstraat 2022_IP_00073 - Interpellatie van raadslid Berten Kempen: Van Fiberklaar naar winkelklaar? De heraanleg van de Nieuwstraat

Motivering

Indiener(s)

Berten Kempen

Gericht aan

Marlon Pareijn, Tom Corstjens, Luc Van Laer

Tijdstip van indienen

vr 23/09/2022 - 11:16

Toelichting

Momenteel wordt er hard gewerkt in de Nieuwstraat. Eerst wordt de straat ‘Fiberklaar’ gemaakt, in een tweede fase wordt de straat ook opnieuw winkelklaar gemaakt. Met de heraanleg wordt er ook gekeken naar meer groen, minder verharding en een toegenomen veiligheid voor de fiets. Er werden reeds enkele ontwerpideeën gedeeld, maar voor een definitief ontwerp werd het IOK aangesteld.

Een nieuw ontwerp moet op heel wat uitdagingen een antwoord bieden. Hoe zullen de winkels beleverd kunnen worden? Zal er eindelijk een verbod komen op het stilstaan en parkeren op de rijweg (en wat betekent dit voor het laden en lossen)?  Hoeveel parkeerplaatsen blijven er over voor shop and go? Hoe zal de straat versmald worden om de veiligheid van de fietser te verhogen?

  1. Is er reeds een meer concreet ontwerp voor de Nieuwstraat uitgewerkt? Zo ja, hoe worden bovenstaande 'uitdagingen' beantwoord?
  2. Zal er nog een overleg komen tussen handelaars/inwoners van de Nieuwstraat waarop suggesties en opmerkingen kunnen worden meegenomen?