Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van de Stad Geel. 
Hier kan u:

 • de agenda en vrijgegeven besluiten van het college van burgemeester en schepenen bekijken;
 • de agenda en (openbare) besluiten van de gemeenteraad bekijken;
 • de agenda en de ontwerpbesluiten van de commissies bekijken;
 • de agenda en besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn bekijken;
 • de agenda en besluiten van de raden van bestuur van AGB Cultuur en AGB Sport bekijken;
 • de agenda en besluiten van het vast bureau
 • de agenda en besluiten van de burgemeester;
 • via de knop ‘audioverslag’ kan u de voorbije gemeenteraden herbeluisteren. Dit kan ook via de rechtstreekse link https://geel.notubiz.be/.

U kan op twee manieren een besluit zoeken:

 1. U weet welke datum de beslissing werd genomen?
  –> klik in de tab ‘kalender’ op de vergaderdatum. U komt terecht in de agenda van de vergadering, waar je het agendapunt kan terugvinden.
 1. U weet niet op welke datum de beslissing werd genomen?
  –> geef een zoekterm in bij ‘zoeken …’ rechts bovenaan’.
  Maak gebruik van de filters (‘+’ naast zoekopdracht) om de  zoekopdracht te verfijnen en de resultaten te beperken.

Nog steeds niet gevonden wat u zoekt?
Het bijhorende (ontwerp)besluit of bijlage(n) is enkel beschikbaar wanneer dit vatbaar is voor openbaarmaking. Indien u het gewenste document niet terugvindt kan u dit steeds opvragen via het aanvraagformulier openbaarheid van bestuur: https://www.geel.be/openbaarheid-van-bestuur.

Hulp nodig? Vragen?
Contacteer de dienst algemeen bestuur stad Geel via 014 56 60 60 of algemeenbestuur@geel.be