Terug Raad voor Maatschappelijk Welzijn

do 30/09/2021 - 22:00 Het Ooievaarsnest

Openbare zitting

Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur stad

  • Een recente wijziging van het decreet over het lokaal bestuur laat toe om in het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn de mogelijkheid van digitaal vergaderen op te nemen. Het "huishoudelijk reglement bestuursorganen stad Geel" werd om die reden aangepast. Dit besluit keurt de aanpassingen goed voor de bepalingen die van toepassing zijn op de raad voor maatschappelijk welzijn.

  • Er moet een opvolging en evaluatie gebeuren van het meerjarenplan 2020-2025 over de periode 1 januari tot 30 juni 2021.

    Inhoudelijk is de tussentijdse rapportering vooral gericht op de uitvoering van de prioritaire acties. Ze bevat ook een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar en geeft zo informatie over de uitvoering en de bewaking van de kredieten.

    De opvolgingsrapportering bestaat uit het rapport beleidsevaluatie en enkele financiƫle schema's.

    De opvolgingsrapportering staat op de agenda van de verenigde gemeenteraadscommissie van 23 september 2021.


Publicaties

Besluitenlijst
Notulen