Terug Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 06/09/2021 - 22:00 De Waai

Openbare zitting

Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur stad

Burger & Welzijn

Woonzorgcentrum

  • Enkele jaren geleden is er een besluit genomen om de dagprijs van de kamers voor de bewoners jaarlijks te indexeren.

    Elke voorziening moet de indexering aanvragen aan Zorg en Gezondheid via het e-loket. Het agentschap heeft 30 dagen de tijd om het indexatiedossier te behandelen. Indien het agentschap de indexatie niet weigert binnen de 30 dagen na indiening, is de indexatie goedgekeurd. Na goedkeuring kan het WZC de aanpassing meedelen aan de bewoners. Ten vroegste 30 dagen na de mededeling van de goedgekeurde dagprijzen aan de bewoners kan de voorziening de indexatie aanrekenen.

    Hoeveel de prijs verhoogd mag worden, hangt af van de index van de gekozen periode. De indexatie wordt automatisch berekend in het e-loket.

    Goedkeuring om deze indexatie elk jaar te bepalen de eerste week van september.

Besloten zitting

Personeel & Organisatie

Personeel