Terug Raad voor Maatschappelijk Welzijn

do 29/09/2022 - 22:00 Ooievaarsnest

Openbare zitting

Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur stad

  • Er moet een opvolging en evaluatie gebeuren van het meerjarenplan 2020-2025 over de periode 1 januari tot 30 juni 2022.

    Inhoudelijk is de tussentijdse rapportering vooral gericht op de uitvoering van de prioritaire acties. Ze bevat ook een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar en geeft zo informatie over de uitvoering en de bewaking van de kredieten.

    De opvolgingsrapportering bestaat uit het rapport beleidsevaluatie en enkele financiĆ«le schema's. 

Initiatiefrechten