Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_GR_00182 - Trage verbinding Molenstraat - Gratis en kosteloze grondafstand aan stad Geel - affectatie openbaar domein - Beslissen: Goedkeuren

Gemeenteraad
do 29/09/2022 - 20:00 Ooievaarsnest
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Griet Verhesen; Vera Celis; Nadine Laeremans; Griet Smaers; Marleen Verboven; Bart Julliams; Brigitte Kempen; Pieter Verhesen; Noël Devos; Rosa Van Cleempoel; Ben Van Looveren; luc verguts; Elhasbia Zayou; Ivan Wartel; Pieter Cowé; Marlon Pareijn; Benny Eyckmans; Tinne Vangeel; Lea Neyens; Patrick Graux; Tinne Van Gelder; Luc Van Laer; Greet Daems; Tim Vanuytsel; Dirk Kennis; Tom Corstjens; Mathias Van Braband; Berten Kempen; Francois Mylle, Algemeen Directeur

Verontschuldigd

myriam Smets; Petra Gyesbreghs; Griet Ceusters; nadja robeyn; Yves Van Hulsel

Secretaris

Francois Mylle, Algemeen Directeur

Voorzitter

Griet Verhesen
2022_GR_00182 - Trage verbinding Molenstraat - Gratis en kosteloze grondafstand aan stad Geel - affectatie openbaar domein - Beslissen: Goedkeuren 2022_GR_00182 - Trage verbinding Molenstraat - Gratis en kosteloze grondafstand aan stad Geel - affectatie openbaar domein - Beslissen: Goedkeuren

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0002

Aanleiding en context

Op 3 februari 2020 besliste de gemeenteraad om een gratis grondafstand te voorzien in de stedenbouwkundige vergunning langs de Molenstraat, kadastraal gekend als: 1ste afdeling, sectie H, nr. 811S en 811V.

Op 3 mei 2021 besliste de gemeenteraad om een gratis grondafstand te voorzien in de stedenbouwkundige vergunning langs de Molenstraat, kadastraal gekend als: 1ste afdeling, sectie H, nr. 774G, 774F en 790K.

Op heden ontving de stad de ontwerpakte van Balans notarissen inzake de grondafstanden ten voordele van de stad Geel. Aangezien de bouwheer in beide dossiers dezelfde partij is en de grondafstanden beiden betrekking hebben op voetweg 161 te 'Molenstraat', wordt er 1 akte voorzien.

LSG landmeters maakte op 7 maart 2022 een opmetingsplan op. De over te dragen deelpercelen aan de stad Geel zijn aangeduid onder lot 1: nummer 811k2/dl, met een oppervlakte van 56ca en lot 2: nummer 774f/dl met een oppervlakte van 25ca, op heden reeds gekend als een deel van Sentier (voetweg) 161.

Argumentatie

De over te dragen deelpercelen dienen gelet op het algemeen belang, zijnde de realisatie van een uitgeruste trage weg (= gemeenteweg) ingelijfd te worden in het openbaar domein van de stad Geel.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur - algemene bevoegdheid van de gemeenteraad
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte, opgemaakt door Balans notarissen, inzake de gratis grondoverdrachten van de percelen gelegen te Geel, Molenstraat, kadastraal gekend als: 1ste afdeling, sectie H, nr. 811K2/dl (lot 1 - 56ca) en nr. 774F/dl (lot 2 - 25ca) goed. De grondoverdrachten vinden plaats voor openbaar nut en conform het plan d.d. 7 maart 2022, opgemaakt door LSG landmeters.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de affectatie (inlijving in het openbaar domein) van de percelen gelegen te Geel, Molenstraat, kadastraal gekend als: 1ste afdeling, sectie H, nr. 811K2/dl (56ca) en nr. 774f/dl (25ca) goed.

Artikel 3

De grondafstand aan de stad gebeurt gratis en alle kosten verbonden aan de overdracht zijn ten laste van de bouwheer.

Artikel 4

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslaan van het nemen van ambtshalve inschrijving van de onderhavige akte.

Artikel 5

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden afgevaardigd voor de ondertekening van de notariële akte.