Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_GR_00191 - Meerjarenplan 2020-2025: opvolgingsrapportering 1/01 - 30/06/2022 - Beslissen: Goedkeuren

Gemeenteraad
do 29/09/2022 - 20:00 Ooievaarsnest
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Griet Verhesen; Vera Celis; Nadine Laeremans; Griet Smaers; Marleen Verboven; Bart Julliams; Brigitte Kempen; Pieter Verhesen; Noël Devos; Rosa Van Cleempoel; Ben Van Looveren; luc verguts; Elhasbia Zayou; Ivan Wartel; Pieter Cowé; Marlon Pareijn; Benny Eyckmans; Tinne Vangeel; Lea Neyens; Patrick Graux; Tinne Van Gelder; Luc Van Laer; Greet Daems; Tim Vanuytsel; Dirk Kennis; Tom Corstjens; Mathias Van Braband; Berten Kempen; Francois Mylle, Algemeen Directeur

Verontschuldigd

myriam Smets; Petra Gyesbreghs; Griet Ceusters; nadja robeyn; Yves Van Hulsel

Secretaris

Francois Mylle, Algemeen Directeur

Voorzitter

Griet Verhesen

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00191 - Meerjarenplan 2020-2025: opvolgingsrapportering 1/01 - 30/06/2022 - Beslissen: Goedkeuren

Aanwezig

Griet Verhesen, Vera Celis, Nadine Laeremans, Griet Smaers, Marleen Verboven, Bart Julliams, Brigitte Kempen, Pieter Verhesen, Noël Devos, Rosa Van Cleempoel, Ben Van Looveren, luc verguts, Elhasbia Zayou, Ivan Wartel, Pieter Cowé, Marlon Pareijn, Benny Eyckmans, Tinne Vangeel, Lea Neyens, Patrick Graux, Tinne Van Gelder, Luc Van Laer, Greet Daems, Tim Vanuytsel, Dirk Kennis, Tom Corstjens, Mathias Van Braband, Berten Kempen, Francois Mylle
Stemmen voor 21
Nadine Laeremans, Benny Eyckmans, Griet Smaers, Vera Celis, Luc Van Laer, Ben Van Looveren, Brigitte Kempen, Ivan Wartel, Marlon Pareijn, Tinne Vangeel, Bart Julliams, Marleen Verboven, Lea Neyens, Tom Corstjens, luc verguts, Pieter Cowé, Pieter Verhesen, Rosa Van Cleempoel, Tim Vanuytsel, Mathias Van Braband, Griet Verhesen
Stemmen tegen 1
Greet Daems
Onthoudingen 6
Noël Devos, Patrick Graux, Elhasbia Zayou, Dirk Kennis, Tinne Van Gelder, Berten Kempen
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00191 - Meerjarenplan 2020-2025: opvolgingsrapportering 1/01 - 30/06/2022 - Beslissen: Goedkeuren 2022_GR_00191 - Meerjarenplan 2020-2025: opvolgingsrapportering 1/01 - 30/06/2022 - Beslissen: Goedkeuren

Motivering

Aanleiding en context

1    Inleiding 

Het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus schrijft voor dat er minstens 2 keer per jaar een opvolging en evaluatie moet gebeuren van de prioritaire acties.

1.1    Opvolgingsrapportering 

-    Over de periode van 01/01/ tot 30/06

-    Rapport moet voorgelegd worden aan de GR voor 30/09

1.2    Eindevaluatie

-    Over de periode van 01/01 tot 31/12

-    Rapport moet voorgelegd worden aan de GR voor 30/06 in het volgende boekjaar

Dit dossier gaat over de opvolgingsrapportering.

Argumentatie

2. Opvolging en evaluatie met indicatoren

We hebben de prioritaire acties concreter gemaakt met behulp van één of meerdere indicatoren. We gebruiken zowel numerieke als tekst indicatoren. Een numerieke indicator is een bepaalde waarde die we willen bereiken. Een tekst indicator kan een ja/nee indicator zijn (we behalen iets of we behalen het niet), dit kan ook een stappenplan zijn.

3.  Rapport beleidsevaluatie

In het rapport beleidsevaluatie in bijlage vind je de opvolgingsrapportering, namelijk een stand van zaken van de verschillende prioritaire acties. Het is één rapport voor de vier entiteiten (stad, OCMW, AGB sport en AGB cultuur). Het rapport start met een leeswijzer die meer info geeft over de opbouw van het rapport.

4. Financiële schema's

Het rapport beleidsevaluatie geeft een totaalbeeld over de 4 entiteiten heen. De financiële schema's moeten, om wettelijke redenen, per entiteit opgemaakt worden en geven een partieel beeld. 

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de opvolgingsrapportering over de periode 01/01 tot 30/06/2022 voor stad en OCMW, AGB cultuur en AGB sport goed.