Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_GR_00193 - Verzoekschrift vaststellen dertigjarig publiek gebruik grondstrook Zammelseweg (t.h.v. nrs . 221 en 225) naar Grotesteenweg (t.h.v nr. 138) - erkenning tot gemeenteweg - Goedkeuren

Gemeenteraad
do 29/09/2022 - 20:00 Ooievaarsnest
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Griet Verhesen; Vera Celis; Nadine Laeremans; Griet Smaers; Marleen Verboven; Bart Julliams; Brigitte Kempen; Pieter Verhesen; Noël Devos; Rosa Van Cleempoel; Ben Van Looveren; luc verguts; Elhasbia Zayou; Ivan Wartel; Pieter Cowé; Marlon Pareijn; Benny Eyckmans; Tinne Vangeel; Lea Neyens; Patrick Graux; Tinne Van Gelder; Luc Van Laer; Greet Daems; Tim Vanuytsel; Dirk Kennis; Tom Corstjens; Mathias Van Braband; Berten Kempen; Francois Mylle, Algemeen Directeur

Verontschuldigd

myriam Smets; Petra Gyesbreghs; Griet Ceusters; nadja robeyn; Yves Van Hulsel

Secretaris

Francois Mylle, Algemeen Directeur

Voorzitter

Griet Verhesen
2022_GR_00193 - Verzoekschrift vaststellen dertigjarig publiek gebruik grondstrook Zammelseweg (t.h.v. nrs . 221 en 225) naar Grotesteenweg (t.h.v nr. 138) - erkenning tot gemeenteweg - Goedkeuren 2022_GR_00193 - Verzoekschrift vaststellen dertigjarig publiek gebruik grondstrook Zammelseweg (t.h.v. nrs . 221 en 225) naar Grotesteenweg (t.h.v nr. 138) - erkenning tot gemeenteweg - Goedkeuren

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Decreet houdende de gemeentewegen van 12 augustus 2019

Aanleiding en context

Op 20 juli 2022 ontving stad Geel een verzoekschrift om de gemeenteraad dertigjarig algemeen publiek gebruik van de grondstrook lopende van de Zammelseweg (t.h.v. nrs. 221 en 225) naar Grotesteenweg (t.h.v. nr. 138) te laten vaststellen. Deze vaststelling houdt in uitvoering van het decreet houdende de gemeentewegen van 12 augustus 2019 in dat op de wegenis een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid ontstaat en de gemeente een rooilijnplan dient op te stellen, wat de wegenis als gemeenteweg vast legt.

Het bericht van de burger bevatte een grote hoeveelheid informatie over de fysieke aanwezigheid van de wegenis. Verder bevatte dit ook verzamelde getuigenissen van burgers voor het effectief gebruik van de wegenis. Dit is belangrijk omdat het hierboven genoemd decreet specifiek de nadruk legt op ontegensprekelijk bewijs van publiek gebruik gedurende een onafgebroken periode van minstens dertig jaar.

Er zijn 27 schriftelijke verklaringen van gebruik van de wegenis aangeleverd aan het stadsbestuur. 7 hiervan geven meer dan dertigjarig gebruik aan, bij 16 getuigenissen is er een kortere periode of is de periode van gebruik onduidelijk en bij de resterende 4 werd de getuigenis zelf niet ingevuld.

Argumentatie

De aangeleverde informatie geeft duidelijk weer dat de wegenis reeds ruim meer dan dertig jaar aanwezig is, dat de wegenis steeds het uitzicht van openbare wegenis heeft gehad, dat de wegenis lange tijd aangeduid is op kaarten en dat de wegenis gedurende meer dan dertig jaar publiek gebruikt is.

Er is voldoende bewijs aanwezig voor de gemeenteraad om het dertigjarig publiek gebruik van de weg vast te stellen, wat resulteert in een publieke erfdienstbaarheid over de wegenis, vervolgens het stadsbestuur te belasten met de opmaak van een rooilijnplan en de weg bijgevolg als gemeenteweg vast te leggen.

Juridische grond

Decreet houdende de gemeentewegen van 12 augustus 2019

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad stelt het onafgebroken dertigjarig algemeen publiek gebruik vast. Hieruit volgt van rechtswege een publieke erfdienstbaarheid van doorgang.

Artikel 2

De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de opmaak van een rooilijnplan van de wegenis en het onderhoud van de wegenis.