Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_IP_00067 - Interpellatie van raadslid Rosa Van Cleempoel: Veiligheidsprobleem in het stadspark?

Gemeenteraad
do 29/09/2022 - 20:00 Ooievaarsnest
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Griet Verhesen; Vera Celis; Nadine Laeremans; Griet Smaers; Marleen Verboven; Bart Julliams; Brigitte Kempen; Pieter Verhesen; Noël Devos; Rosa Van Cleempoel; Ben Van Looveren; luc verguts; Elhasbia Zayou; Ivan Wartel; Pieter Cowé; Marlon Pareijn; Benny Eyckmans; Tinne Vangeel; Lea Neyens; Patrick Graux; Tinne Van Gelder; Luc Van Laer; Greet Daems; Tim Vanuytsel; Dirk Kennis; Tom Corstjens; Mathias Van Braband; Berten Kempen; Francois Mylle, Algemeen Directeur

Verontschuldigd

myriam Smets; Petra Gyesbreghs; Griet Ceusters; nadja robeyn; Yves Van Hulsel

Secretaris

Francois Mylle, Algemeen Directeur

Voorzitter

Griet Verhesen
2022_IP_00067 - Interpellatie van raadslid Rosa Van Cleempoel: Veiligheidsprobleem in het stadspark? 2022_IP_00067 - Interpellatie van raadslid Rosa Van Cleempoel: Veiligheidsprobleem in het stadspark?

Motivering

Indiener(s)

Rosa Van Cleempoel

Gericht aan

Vera Celis

Tijdstip van indienen

di 13/09/2022 - 10:21

Toelichting

Ik kreeg meerdere klachten van inwoners van onze stad over een 'onveiligheidsgevoel' dat ze hadden bij een bezoek aan het stadspark.

Enkele van deze mensen hadden het er over dat het stadspark een rondhangplek zou zijn voor dakloze mensen. Persoonlijk heb ik dit niet kunnen vaststellen bij een bezoek aan het stadspark, wel was er op dat ogenblik een groepje jongeren die niet zo’n 'leuke' opmerkingen maakten aan het adres van voorbijgangers.

Andere personen werden dan weer aangesproken om geld of sigaretten te geven.

Weer andere personen beweerden dat deze toestanden zich ook voordoen in de Stationsstraat in de onmiddellijke omgeving van het stadspark.

Kortom, sommige mensen voelen zich, begrijpelijk, niet langer veilig als ze door het stadspark wandelen.

Heeft het stadsbestuur weet van een dergelijke toestanden in het stadspark?  

Indien ja, wat wordt er aan gedaan?

Indien nee, zou het stadsbestuur dan toch kunnen zorgen voor extra toezicht door politie, stadswacht , …? Mogelijk zorgt dat reeds voor een gedeeltelijke oplossing voor dit onveiligheidsgevoel?