Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_GR_00194 - Verslag gemeenteraad 5 september 2022 - Goedkeuren

Gemeenteraad
do 29/09/2022 - 20:00 Ooievaarsnest
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Griet Verhesen; Vera Celis; Nadine Laeremans; Griet Smaers; Marleen Verboven; Bart Julliams; Brigitte Kempen; Pieter Verhesen; Noël Devos; Rosa Van Cleempoel; Ben Van Looveren; luc verguts; Elhasbia Zayou; Ivan Wartel; Pieter Cowé; Marlon Pareijn; Benny Eyckmans; Tinne Vangeel; Lea Neyens; Patrick Graux; Tinne Van Gelder; Luc Van Laer; Greet Daems; Tim Vanuytsel; Dirk Kennis; Tom Corstjens; Mathias Van Braband; Berten Kempen; Francois Mylle, Algemeen Directeur

Verontschuldigd

myriam Smets; Petra Gyesbreghs; Griet Ceusters; nadja robeyn; Yves Van Hulsel

Secretaris

Francois Mylle, Algemeen Directeur

Voorzitter

Griet Verhesen
2022_GR_00194 - Verslag gemeenteraad 5 september 2022 - Goedkeuren 2022_GR_00194 - Verslag gemeenteraad 5 september 2022 - Goedkeuren

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad wordt verzocht het verslag van vorige zitting goed te keuren.

Argumentatie

Bij het overlopen van het verslag van de vorige zitting geeft de voorzitter het woord aan de algemeen directeur, die de gemeenteraad verzoekt om volgende aanpassingen aan de bijlage "20220808_BE_concessie parkeren Geel_v0.5_def.docx", die deel uitmaakte van het besluit "2022_GR_00181 - Goedkeuring lastvoorwaarden "Concessie van openbare dienst inzake het beheer van het parkeren te Geel" - Goedkeuren" van de gemeenteraad van 5 september 2022, goed te keuren. Het aangepaste document is als bijlage toegevoegd aan dit besluit. 

Onderstaande aanpassingen worden doorgevoerd. De geschrapte passages worden verwijderd, de groen gemarkeerde passages worden toegevoegd: 

Pagina 5: desgewenst, de terbeschikkingstelling van een PRDB parkeerrechtendatabase, verder afgekort als een PRDB, inbegrepen de koppelingen van alle digitale parkeerrechten; Het is niet per se noodzakelijk dat de PRDB wordt aangeboden.

Pagina 28: De aanbestedende overheid opteert ervoor om de parkeercontroles te laten uitvoeren door parkeerwachters die als personeelslid in dienst zijn van de concessiehouder. Tijdelijke handelsvennootschappen zijn hiervoor ook een mogelijke oplossing.

Pagina 28: De opmaak van de controlerondes gebeurt door de concessiehouder in samenspraak met de aanbestedende overheid. Hij dient verplicht gebruik te maken van een applicatie ter optimalisatie van de parkeercontroles, die  datagestuurd is en gebaseerd is op algoritmes. Een oplossing/alternatief voor algoritmes dient ook aangereikt te worden en getoond te worden in de demo.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het verslag van de vorige zitting, alsook de voorgestelde aanpassingen in de bijlage "20220808_BE_concessie parkeren Geel_v0.5_def.docx", goed.