Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_GR_00195 - Intergemeentelijke loketwerking energie en wonen - Beslissen: Goedkeuren

Gemeenteraad
do 29/09/2022 - 20:00 Ooievaarsnest
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Griet Verhesen; Vera Celis; Nadine Laeremans; Griet Smaers; Marleen Verboven; Bart Julliams; Brigitte Kempen; Pieter Verhesen; Noël Devos; Rosa Van Cleempoel; Ben Van Looveren; luc verguts; Elhasbia Zayou; Ivan Wartel; Pieter Cowé; Marlon Pareijn; Benny Eyckmans; Tinne Vangeel; Lea Neyens; Patrick Graux; Tinne Van Gelder; Luc Van Laer; Greet Daems; Tim Vanuytsel; Dirk Kennis; Tom Corstjens; Mathias Van Braband; Berten Kempen; Francois Mylle, Algemeen Directeur

Verontschuldigd

myriam Smets; Petra Gyesbreghs; Griet Ceusters; nadja robeyn; Yves Van Hulsel

Secretaris

Francois Mylle, Algemeen Directeur

Voorzitter

Griet Verhesen
2022_GR_00195 - Intergemeentelijke loketwerking energie en wonen - Beslissen: Goedkeuren 2022_GR_00195 - Intergemeentelijke loketwerking energie en wonen - Beslissen: Goedkeuren

Motivering

Aanleiding en context

UITERSTE BESLISSINGSDATUM VOOR DIT DOSSIER: SC 19/09/2022 GR 29/09/2022

Naar aanleiding van de klimaatdoelstelling van de Vlaamse Overheid met een versterkt beleid omtrent leningen, premies, renovatiebegeleiding.... en de huidige energiecrisis, werden door IOK regionale overlegmomenten georganiseerd tussen de aangesloten gemeenten. Het onderwerp van het overleg was de organisatie van een loketwerking "wonen en energie". Uit deze gesprekken bleek dat er op het terrein gebrek is aan expertise om voor de burger een goede dienstverlening te kunnen waarborgen. Daarom is aan IOK gevraagd om een intergemeentelijke loketwerking vorm te geven. De schaalgrootte van IOK wordt als ideaal gezien om voldoende expertise te kunnen opbouwen waarbij ook interactie en samenwerking mogelijk is tussen de verschillende medewerkers die hier dagdagelijks mee bezig zijn. De inzet van meerdere personen zorgt bovendien voor de nodige flexibiliteit en continuïteit. Er zal gewerkt worden met zitdagen op afspraak. Het aantal en de duur van de zitdagen per gemeente dient afhankelijk te zijn van de grootte van de gemeente en dient permanent geëvalueerd te worden. Door een regionale IOK-aanpak zouden inwoners ook in andere (buur)gemeenten terecht kunnen zodat ze snel geholpen kunnen worden en dicht bij huis terecht kunnen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 12 september 2022 goedgekeurd om toe te treden tot de intergemeentelijke loketwerking wonen en energie van IOK. In Geel zou er wekelijks één zitdag georganiseerd worden.

Om voor de gemeenten een kwaliteitsvolle loketwerking te kunnen uitbouwen, rekening houdend met de openingsuren van de gemeentelijke loketten, regelmatige avondsessies, met voldoende ruimte voor uitwisseling en overleg en back-up om gedurende 46 weken per jaar een loketwerking te kunnen voorzien, zijn 2,5 voltijdse loketmedewerkers noodzakelijk. Tijdens 1,4 VTE zullen zij rechtstreeks bezig zijn met intergemeentelijke loketwerking. De andere 1,1 VTE die niet rechtstreeks aan loketwerking in de gemeenten wordt besteed, kan worden ingevuld met andere thematisch gekoppelde regionale taken binnen de werking van het Energiehuis zoals bijvoorbeeld dossierbehandeling van energieleningen, telefonische en digitale vragen, onderhoud digitaal platform, HUISdokter, …

De Vlaamse Overheid heeft in tussentijd bijkomende werkingsmiddelen toegezegd die specifiek dienen te worden ingezet voor de verdere integratie en uitwerking van woon- en energieloketten. Deze extra subsidies bedragen ongeveer €85.000/jaar (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering). Deze subsidies zullen worden ingezet voor de 1,1 VTE die niet rechtstreeks aan de loketwerking gekoppeld is, maar wel noodzakelijk zijn om tot werkbare functies te komen.

Er wordt een B-profiel vooropgesteld met een jaarlijkse kost van ongeveer €68.000 + 15% overhead + verplaatsingskosten. 1,4 VTE wordt op basis van kostendeling verdeeld onder de geïnteresseerde gemeenten. Hierdoor bedraagt de kostprijs per gemeente:

  • Voor grote gemeenten (Geel): €19.111,33/jaar
  • Voor middelgrote gemeenten (Arendonk, Herselt, Kasterlee, Laakdal, Lille, Nijlen, Ravels en Westerlo): €9.555,66/jaar
  • Voor kleine gemeenten (Hulshout, Meerhout, Merksplas en Rijkevorsel): €4.777,83/jaar
  • Voor Baarle-Hertog: €2.388,92/jaar

De intergemeentelijke loketwerking zal worden georganiseerd volgens het principe van kostendeling waardoor de werkelijke kostprijs berekend zal worden op basis van de effectieve personeelskost, aangevuld met een overhead. Om extra personeel hiervoor aan te kunnen werven, lijkt het noodzakelijk een looptijd van minstens 3 jaar voorop te stellen. Deelnemende gemeenten wordt een engagement gevraagd tot en met december 2025.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur

De brief van IOK van 16 mei 2022 met betrekking tot intergemeentelijke loketwerking wonen/energie;

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om in te stappen in het voorstel voor intergemeentelijke loketwerking wonen en energie van IOK en dit tot december 2025.