Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_IP_00074 - Interpellatie van raadslid Berten Kempen: Plan Kopenhagen, Laat Geel €700.000 middelen liggen voor de fiets?

Gemeenteraad
do 29/09/2022 - 20:00 Ooievaarsnest
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Griet Verhesen; Vera Celis; Nadine Laeremans; Griet Smaers; Marleen Verboven; Bart Julliams; Brigitte Kempen; Pieter Verhesen; Noël Devos; Rosa Van Cleempoel; Ben Van Looveren; luc verguts; Elhasbia Zayou; Ivan Wartel; Pieter Cowé; Marlon Pareijn; Benny Eyckmans; Tinne Vangeel; Lea Neyens; Patrick Graux; Tinne Van Gelder; Luc Van Laer; Greet Daems; Tim Vanuytsel; Dirk Kennis; Tom Corstjens; Mathias Van Braband; Berten Kempen; Francois Mylle, Algemeen Directeur

Verontschuldigd

myriam Smets; Petra Gyesbreghs; Griet Ceusters; nadja robeyn; Yves Van Hulsel

Secretaris

Francois Mylle, Algemeen Directeur

Voorzitter

Griet Verhesen
2022_IP_00074 - Interpellatie van raadslid Berten Kempen: Plan Kopenhagen, Laat Geel €700.000 middelen liggen voor de fiets? 2022_IP_00074 - Interpellatie van raadslid Berten Kempen: Plan Kopenhagen, Laat Geel €700.000 middelen liggen voor de fiets?

Motivering

Indiener(s)

Berten Kempen

Gericht aan

Marlon Pareijn

Tijdstip van indienen

vr 23/09/2022 - 11:18

Toelichting

Meer en meer mensen gebruiken de fiets. Extra investeren in fietspaden is dus cruciaal. In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht kent de Vlaamse Regering, onder de naam ‘plan Kopenhagen’, aan de Vlaamse gemeenten een projectsubsidie toe van 150 miljoen euro voor de ondersteuning van lokale investeringsprojecten rond fietsinfrastructuur. Meer concreet zal Vlaanderen bij elke twee euro die een lokaal bestuur investeert in nieuwe of verbeterde fietsinfrastructuur, er één euro naast leggen om die investeringen verder te versterken. Voor zeer ambitieuze gemeentebesturen voorziet het plan Kopenhagen zelfs1 euro voor elke 1 euro voor investeringen boven het trekkingsrecht. Zo wil ze bereiken dat er in totaal voor minstens 450 miljoen euro aan lokale investeringen gerealiseerd wordt in betere fietsfaciliteiten.

Tot 15 oktober 2022 kan elke gemeente één of meerdere projecten aanmelden waarvoor ze een beroep wil doen op deze subsidie. Een bestuur kan meerdere keren een project indienen. Per gemeente werd op basis van het inwonersaantal op 1 januari 2020 de maximale subsidie vastgelegd. Voor Geel bedraagt het trekkingsrecht binnen dit relanceplan 921.137,17 euro. 

Het college heeft op 13 december 2021 besloten om voor volgende projecten een  subsidie aan te vragen:

  • aanpassing zijstraten Dr Van de Perrestraat: verhogen en beveiligen fietspaden (€48.032);
  • aanleg fietspad in de Groenstaat tussen Nachtegalenstraat en Groenhuis (€147.998).

Zijn dit de enige 2 projecten die ingediend werden voor het plan Kopenhagen?

Zo nee, welke projecten werden nog ingediend? Voor welk subsidiebedrag? 

Zo ja, waarom zijn dit de enige ingediende projecten en is er geen gebruik gemaakt van de overige €700.000 aan subsidies?