Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_IP_00076 - Interpellatie van raadslid Patrick Graux: Plannen ontwikkeling dorpsplein Winkelomheide

Gemeenteraad
do 29/09/2022 - 20:00 Ooievaarsnest
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Griet Verhesen; Vera Celis; Nadine Laeremans; Griet Smaers; Marleen Verboven; Bart Julliams; Brigitte Kempen; Pieter Verhesen; Noël Devos; Rosa Van Cleempoel; Ben Van Looveren; luc verguts; Elhasbia Zayou; Ivan Wartel; Pieter Cowé; Marlon Pareijn; Benny Eyckmans; Tinne Vangeel; Lea Neyens; Patrick Graux; Tinne Van Gelder; Luc Van Laer; Greet Daems; Tim Vanuytsel; Dirk Kennis; Tom Corstjens; Mathias Van Braband; Berten Kempen; Francois Mylle, Algemeen Directeur

Verontschuldigd

myriam Smets; Petra Gyesbreghs; Griet Ceusters; nadja robeyn; Yves Van Hulsel

Secretaris

Francois Mylle, Algemeen Directeur

Voorzitter

Griet Verhesen
2022_IP_00076 - Interpellatie van raadslid Patrick Graux: Plannen ontwikkeling dorpsplein Winkelomheide 2022_IP_00076 - Interpellatie van raadslid Patrick Graux: Plannen ontwikkeling dorpsplein Winkelomheide

Motivering

Indiener(s)

Patrick Graux

Gericht aan

Bart Julliams

Tijdstip van indienen

vr 23/09/2022 - 12:29

Toelichting

Na de herhuisvesting van de kleuterschool van Winkelomheide naar de nieuwe locatie bij de basisschool, is de locatie van de kleuterschool op de hoek van de Gemeenteheide en de Kemeldijk vrijgekomen. 

Het stadsbestuur wil van deze ruimte een kwalitatief dorpsplein maken voor Winkelomheide door het bestaande speelplein deels uit te breiden met deze site van de school.   Die plannen gaan al een tiental jaren mee.

In samenwerking met een groep dorpsbewoners is er een inrichtingsvisie opgemaakt die nu nog verder moet besproken worden. 

Het project is voorzien in het begin van 2025 . Mijn vraag is:

  1. Waarom wordt dit project zo lang uitgesteld? Hier is al een tiental jaren aan gewerkt?
  2. Welke beslissingen, plannen zijn er al gemaakt om deze open ruimte op te vullen?
  3. Kunnen deze beslissingen en de reële plannen die al op tafel liggen eens bekend gemaakt worden aan de gemeenteraadsleden ?
  4. Is het mogelijk om het uitvoeringsplan hoe het stadsbestuur deze open ruimte in Winkelomheide wil opvullen bekend te maken op de website van de stad zodat al de bewoners van Winkelomheide/Geel dit kunnen zien?
  5. Daar er bij vorig infomoment een grote opkomst was in Winkelomheide en er nog onduidelijkheden zijn ,vragen we of het mogelijk is om een infomoment te organiseren in het Ontmoetingscentrum van Winkelomheide?Zo ja, wanneer zou dit dan kunnen plaatsvinden?Zo neen, wat is de reden?Zo kan er misschien een oplossing of goed voorstel komen van de bewoners waar de projectverantwoordelijke rekening mee kan houden zodat dit project misschien toch afgerond en gerealiseerd kan worden voor deze legislatuur.
  6. In het krantenartikel  over het dorpsplein van Winkelomheide wordt gesproken dat er nog enkele onduidelijkheden waren om dit dorpsplein multifunctioneel te maken nog voor deze legislatuur terwijl de betrokken schepenen me op de vorige gemeenteraad meldde dat hier geen budget meer voor was . Ik stel me de vraag welk standpunt er nu wordt ingenomen door het stadsbestuur.  Kun je me hierover verduidelijken,daar dit toch leeft bij de bewoners van Winkelomheide omdat dit dossier al lang lopende is .6 Wat als de nieuwe verkozenen partijen niet achter dit uitvoeringsplan staan?
  7. Welke procedure moet er gevolgd worden wanneer deze plannen nog gewijzigd of niet uitgevoerd worden door het volgende stadsbestuur ?