Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_IP_00075 - Interpellatie van raadslid Patrick Graux: Rondpunt Antwerpseweg Geel

Gemeenteraad
do 29/09/2022 - 20:00 Ooievaarsnest
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Griet Verhesen; Vera Celis; Nadine Laeremans; Griet Smaers; Marleen Verboven; Bart Julliams; Brigitte Kempen; Pieter Verhesen; Noël Devos; Rosa Van Cleempoel; Ben Van Looveren; luc verguts; Elhasbia Zayou; Ivan Wartel; Pieter Cowé; Marlon Pareijn; Benny Eyckmans; Tinne Vangeel; Lea Neyens; Patrick Graux; Tinne Van Gelder; Luc Van Laer; Greet Daems; Tim Vanuytsel; Dirk Kennis; Tom Corstjens; Mathias Van Braband; Berten Kempen; Francois Mylle, Algemeen Directeur

Verontschuldigd

myriam Smets; Petra Gyesbreghs; Griet Ceusters; nadja robeyn; Yves Van Hulsel

Secretaris

Francois Mylle, Algemeen Directeur

Voorzitter

Griet Verhesen
2022_IP_00075 - Interpellatie van raadslid Patrick Graux: Rondpunt Antwerpseweg Geel 2022_IP_00075 - Interpellatie van raadslid Patrick Graux: Rondpunt Antwerpseweg Geel

Motivering

Indiener(s)

Patrick Graux

Gericht aan

Marlon Pareijn

Tijdstip van indienen

vr 23/09/2022 - 11:39

Toelichting

Daar ik op de vorige gemeenteraad onvoldoende uitleg kreeg bij mijn interpellatie over het rond punt t.h.v Antwerpseweg door betrokken schepenen zou ik graag deze interpellatie terug behandeld zien, zodat er duidelijkheid is met de juiste info zodat we deze kunnen communiceren naar de burger van Geel toe. 

Graag zou ik dat elke vraag apart behandeld wordt zodat we een juist beeld hebben over dit dossier. 

1) Waarom heeft het stadsbestuur indertijd de rode lichten op het 4 armen kruispunt vervangen naar een rondpunt?

2) Wat is de motivatie van het stadsbestuur om het rond punt op de Antwerpseweg terug te veranderen naar 4 armen kruispunt met rode lichten?

3) Hoeveel verkeersslachtoffers met motorvoertuigen zijn er nog geweest wanneer het rondpunt van de Antwerpseweg aangepast was met verkeerslichten op het rondpunt?

4) Hoeveel verkeersslachtoffers met dodelijke afloop waren er destijds op jaarbasis wanneer hier verkeerslichten stonden op het 4 armen kruispunt?

5) Is de filevorming waarover men spreekt in de krant niet te wijten aan de slechte communicatie op de weg?

Op de 4 richtingen van dit rondpunt staan nergens borden (zie foto´s in bijlage) of de juiste info waar men moet voorsorteren om het rond punt op de juiste wijze te passeren.

Is het mogelijk om bij de 4 richtingen van het rondpunt op 150 meter de juiste info te geven met borden of wegmarkering zodat de toerist de juiste info krijgt zodat deze de juiste rijstrook neemt afhankelijk welke richting hij gaat nemen.

Bijvoorbeeld: 

Op de 3 rijstroken voor Ok Geel 

  • op de rechterstrook staat Mol, dat juist is 
  • op de middenrijstrook staat Kasterlee-Turnhout, terwijl hier Geel moet staan
  • op de linkerzijde staat niets, waar Kasterlee en Turnhout moet staan, maar tevergeefs staat hier al jaren geen markering op terwijl de betrokken schepenen de vorige gemeenteraad uitdrukkelijk meldde dat deze wel gemarkeerd was (zie foto in bijlage) 

Deze rijstrook staat ook dikwijls leeg omdat hier geen info op staat en wordt enkel gebruikt door mensen die weten waarvoor deze dient ,of om de filevorming te ontwijken en op het laatste moment te verwisselen, wat gevaarlijke toestanden voor het rondpunt teweeg brengt.

6) De oversteekplaatsen voor fietsers op het rond punt zijn levensgevaarlijk. (zie foto´s in bijlage)

Men moet bijna een artiest zijn om deze te nemen zonder te vallen.

Kunnen we niet opteren om op een 50 tal meter van het rondpunt zijarmen gecreëerd worden voor oversteekplaatsen met een rode licht voorzien van een drukknop die enkel aangaat wanneer fietser hierop drukt.

Zo kunnen de fietsers veilig oversteken zonder in contact te komen met het gemotoriseerd verkeer.

7) Wanneer er dan toch gekozen wordt voor verkeerslichten op het 4 armenkruispunt, kunnen deze dan conflictvrij gemaakt worden? (vierkant Groen)

Zo kunnen fietsslachtoffers met dodelijke afloop vermeden worden.

Onze collega´s in Turnhout passen nu al vierkant groen toe op ieder kruispunt met een gunstig resultaat.

8) Is hier al een beslissing genomen door het stadsbestuur?

Zo ja? 

Welke?

Wanneer wordt deze uitgevoerd?

 

Ps in bijlage enkele foto´s van de huidige situatie.