Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_IP_00069 - Interpellatie van raadslid Greet Daems: Met de gemeenteraad naar het kabinet van minister Lydia Peeters

Gemeenteraad
do 29/09/2022 - 20:00 Ooievaarsnest
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Griet Verhesen; Vera Celis; Nadine Laeremans; Griet Smaers; Marleen Verboven; Bart Julliams; Brigitte Kempen; Pieter Verhesen; Noël Devos; Rosa Van Cleempoel; Ben Van Looveren; luc verguts; Elhasbia Zayou; Ivan Wartel; Pieter Cowé; Marlon Pareijn; Benny Eyckmans; Tinne Vangeel; Lea Neyens; Patrick Graux; Tinne Van Gelder; Luc Van Laer; Greet Daems; Tim Vanuytsel; Dirk Kennis; Tom Corstjens; Mathias Van Braband; Berten Kempen; Francois Mylle, Algemeen Directeur

Verontschuldigd

myriam Smets; Petra Gyesbreghs; Griet Ceusters; nadja robeyn; Yves Van Hulsel

Secretaris

Francois Mylle, Algemeen Directeur

Voorzitter

Griet Verhesen
2022_IP_00069 - Interpellatie van raadslid Greet Daems: Met de gemeenteraad naar het kabinet van minister Lydia Peeters 2022_IP_00069 - Interpellatie van raadslid Greet Daems: Met de gemeenteraad naar het kabinet van minister Lydia Peeters

Motivering

Indiener(s)

Greet Daems

Gericht aan

Marlon Pareijn

Tijdstip van indienen

do 22/09/2022 - 20:04

Toelichting

Naar aanleiding van o.a. de interpellatie van PVDA op de gemeenteraad van 5 september (Geen excuses meer. Stop doorrijdend vrachtverkeer) verklaarde schepen Pareijn dat hij de verkeerssituatie op St. Dimpna het grootste pijnpunt vindt. Hij wil naar eigen zeggen het liefst hier en nu zwaar vrachtverkeer weren op de N118, maar het Agentschap Wegen en Verkeer en Vlaams minister van mobiliteit Peeters zitten op een andere lijn. Zij willen wachten tot de Ring rond Geel (R14) is doorgetrokken.

Schepen Pareijn stelde voor om samen met de gemeenteraad naar het kabinet van de mobiliteitsminister te gaan zodat we zelf kunnen horen wat zij erover te zeggen heeft.

  • Is er al contact opgenomen met de minister van mobiliteit voor deze ontmoeting? Wanneer zal deze ontmoeting plaatsvinden?

De visie van PVDA is dat we niet 10 jaar kunnen wachten tot de Ring wordt doorgetrokken. Het doorrijdend vrachtverkeer moet NU geweerd worden. 

  • Is de stad bereid om tijdens de ontmoeting met de Geelse gemeenteraad en de minister een gezamenlijke verklaring af te leggen hieromtrent?
  • Wat denkt het stadsbestuur van een open brief vanuit de gemeenteraad aan de minister?
  • Wat vindt het schepencollege van een uitbreiding van de delegatie? Het zou waardevol zijn om naast de gemeenteraadsleden ook afgevaardigden van de scholen in de buurt en buurtbewoners uit te nodigen? Zij kunnen hun ervaringen ook delen met de minister.