Terug Ambtenaar Burgerlijke Stand

do 29/09/2022 - 13:30 nader te bepalen Toekenning machtiging gemachtigd beambte (art 9 BW) - nieuwe medewerkers

De inhoud van deze zitting is (nog) niet bekendgemaakt.