Terug Gemeenteraad

wo 20/12/2023 - 21:00 Ooievaarsnest

Openbare zitting

Vrije Tijd

Jeugd

Personeel & Organisatie

Organisatieontwikkeling

Burger & Welzijn

Sociale Dienst

  • Vlaanderen stelt 6,5 miljoen euro ter beschikking voor lokale besturen die in het kader van de opvang en begeleiding van ontheemde Oekraïners grote inspanningen hebben geleverd. Deze middelen komen uit het Europese Fonds AMIF  (Asiel, Migratie en Integratie) en compenseren de coördinatiekost van lokale besturen tijdens de Oekraïnecrisis. Zoals gebruikelijk bij AMIF-middelen geldt het principe van cofinanciering. In dit project wordt maximaal 70% van de kosten door Vlaanderen betaald, van de lokale besturen wordt 30% eigen inbreng verwacht.  

    Geel behoort tot de 146 geselecteerde lokale besturen die in aanmerking komen voor de subsidie. De middelen kunnen enkel gebruikt worden om de kosten van medewerkers te betalen voor de coördinatie van het opvangbeleid van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. De middelen worden retroactief ingezet voor kosten in de periode 2022-2023, waarvoor de lokale besturen geen andere subsidies ontvingen.

Grondgebiedszaken

stadsontwikkeling

vergunningen

Openbaar domein

Contactcenter GGZ & GIS

Patrimonium

Financiën

Financiën

Algemeen Bestuur

Onderwijs

Algemeen Bestuur stad

Initiatiefrechten

Besloten zitting

Grondgebiedszaken

Stadsontwikkeling

Contactcenter GGZ & GIS


Publicaties

Besluitenlijst
Notulen