Terug Raad voor Maatschappelijk Welzijn

wo 20/12/2023 - 20:00 Ooievaarsnest

Openbare zitting

Financiƫn

Financiƫn

  • Kennisgeving van goedkeuring jaarrekening Stad en OCMW 2022 door gouverneur

  • De lijst van nominatieve subsidies maakte in BBC 2014-2019 deel uit van het beleidsrapport "budget". Daardoor werden nominatieve subsidies impliciet goedgekeurd door de raad, samen met de vaststelling van het budget. Vanaf BBC 2020 voorziet de regelgeving de expliciete goedkeuring van de nominatieve subsidies via een specifieke raadsbeslissing. De opgenomen nominatieve subsidies zijn voorzien in het meerjarenplan 2020-2027.

  • De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het gezamenlijke initiële meerjarenplan 2020-2025 op 16 december 2019 vastgesteld. Dat meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van deze legislatuur tot 2025. Omdat het vroegere jaarlijkse budget geïntegreerd is in het meerjarenplan, moet het meerjarenplan (minstens) jaarlijks worden aangepast om de ramingen van de nog niet afgesloten boekjaren uit het meerjarenplan te herzien en de kredieten voor het volgende jaar vast te stellen. Het dossier dat nu voorligt bevat de vierde aanpassing van het meerjarenplan en stelt de kredieten van 2024 vast.

    Omdat de aanpassing van het meerjarenplan de financiële consequenties voor tenminste drie boekjaren moet bevatten, verlengen we het meerjarenplan tot 2027.

Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur stad

Initiatiefrechten


Publicaties

Besluitenlijst
Notulen