Terug Gemeenteraad

ma 08/11/2021 - 20:00 De Waai

Openbare zitting

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

 • Het MB van 28/09/2021 geeft duidelijkheid over het verplichten van CO2 meters in artikel 3:

  "Art. 3. In artikel 8 van hetzelfde besluit (d.i. besluit van 28/10/2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken), worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1°...

  2°...

  3° in paragraaf 1, wordt het vroegere derde lid, dat het tweede lid wordt, vervangen als volgt: “In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen behorende tot de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra, en van de inrichtingen behorende tot de evenementensector, met inbegrip van de discotheken en dancings, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien."

  We willen de verenigingen en parochiezalen ondersteunen bij deze maatregel in kader van Covid19 zodat zij in regel zijn met de geldende wetgeving en zodat de activiteiten in veilige omstandigheden kunnen plaatsvinden in goed verluchte lokalen.
 • Dit raadsbesluit is de wettelijke basis voor het heffen van een retributie voor diverse kosten en nalatigheidsintresten bij de aanmaningen voor de inning van fiscale en niet-fiscale vorderingen. Dit reglement gaat in voege 5 dagen na bekendmaking van het reglement en is geldig tot en met 31 december 2025.

  Wijziging van het reglement:

  Door de aanpassing van de procedure zullen er geen aangetekende zendingen meer verstuurd worden, waardoor het ook redelijk is het tarief te verlagen van 20 euro naar 10 euro voor de verzending van elk volgend (laatste) bericht (aanmaning), niet aangetekend.

 • De gemeenteraad besluit tot toetreding tot de aankoopcentrale OCMW Mol inzake "Bereiding, verpakking en bedeling aan huis van warme maaltijden bestemd voor zorgbehoevende gebruikers uit Mol, Balen, Meerhout, Ravels en Geel."

Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur stad

Onderwijs

Vrije Tijd

Cultuurdienst

 • Het MB van 28/09/2021 geeft duidelijkheid over het verplichten van CO2 meters in artikel 3:

  "Art. 3. In artikel 8 van hetzelfde besluit (d.i. besluit van 28/10/2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken), worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1°...

  2°...

  3° in paragraaf 1, wordt het vroegere derde lid, dat het tweede lid wordt, vervangen als volgt: “In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen behorende tot de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra, en van de inrichtingen behorende tot de evenementensector, met inbegrip van de discotheken en dancings, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien."

  We willen de verenigingen en parochiezalen ondersteunen bij deze maatregel in kader van Covid19 zodat zij in regel zijn met de geldende wetgeving en zodat de activiteiten in veilige omstandigheden kunnen plaatsvinden in goed verluchte lokalen.
 • Omwille van Corona COVID 19 hebben (socio-) culturele verenigingen in 2021 geen normaal werkjaar waardoor ze niet aan het huidige ‘reglement werkingstoelage cultuurraad’ kunnen voldoen. Er wordt voorgesteld om de berekening van de toelagen voor 2021 daarom te wijzigen.

Grondgebonden Zaken

Gebouwen en Openbaar Domein

Bouw en Milieu

Mobiliteit en Openbare Werken

Financiën

Financiën

Personeel & Organisatie

Organisatieontwikkeling

Burger & Welzijn

Sociale zorg

Initiatiefrechten