Terug Gemeenteraad

ma 06/05/2024 - 20:00 Ooievaarsnest

Openbare zitting

Vrije Tijd

Toerisme

 • De gemeenteraad keurt het voorgestelde huishoudelijk reglement mobilhomeparkings goed.

  Met dit huishoudelijk reglement beoogt stad Geel:

  • de aanwezige mobilhomeparkeerplaatsen binnen Stad Geel te benoemen
  • het wenselijke gebruik van de mobilhomeparkeerplaatsen te benoemen
  • de faciliteiten van de mobilhomeparkeerplaatsen te benoemen
  • regelgeving rond orde en netheid mee te geven aan de gebruikers van de mobilhomeparkings
  • advies en reglementering betreffende de veiligheid mee te geven aan de gebruikers van de mobilhomeparkings
  • duidelijk te maken dat het niet-naleven van het huishoudelijk reglement kan resulteren in sancties

Burger & Welzijn

Kindzorg en Onderwijsregie

 • Voor ieder kind dat na de geboorte of volle adoptie wordt ingeschreven in het geboorteregister van de burgerlijke stand van de stad, kent de stad Geel het gezin financiële steun toe. Voor de uitbetaling van de geboortepremie is er een samenwerking opgezet met het Vlaams Agentschap voor de  Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid . Er is een andere werkwijze bij geboorte van een sterrenkindje en bij adoptie omdat het Agentschap hiervan geen gegevens heeft. Met de aanpassingen aan dit reglement en de hervorming van de uitkering van een geboorte- en adoptiepremie zullen we meer rechthebbenden uit de doelgroep bereiken en gaan we administratief efficiënter te werk. Aan de communicatie rond deze premie wordt gelijktijdig de goodybag en een communicatie over het lokaal gezinsbeleid en vrije tijd gekoppeld.

 • Voor de uitbetaling van de geboortepremie werken we samen met het Vlaams agentschap voor de uitbetaling van toelagen in het kader van het Gezinsbeleid. Hiervoor sluiten we jaarlijks een samenwerkingsovereenkomst af en is er een protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket naar stad Geel.

Grondgebiedszaken

Contactcenter GGZ & GIS

Patrimonium

Openbaar domein

Financiën

Financiën

Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur stad

Initiatiefrechten

Besloten zitting

Grondgebiedszaken

Stadsontwikkeling


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen