Terug Gemeenteraad

ma 05/02/2024 - 20:00 Ooievaarsnest

Openbare zitting

Personeel & Organisatie

ICT

Organisatieontwikkeling

Burger & Welzijn

Sociale zorg

Grondgebiedszaken

Vergunningen

Contactcenter GGZ & GIS

Patrimonium

Algemeen Bestuur

Onderwijs

Algemeen Bestuur stad

Initiatiefrechten

Besloten zitting

Burger & Welzijn

Sociale zorg

  • Voor de cluster Lokale besturen zetelde Nele Vanhoof als sectormanager Burger en Welzijn in het bestuursorgaan en het bestuursorgaan(=de zorgraad) en de algemene vergadering van de eerstelijnszone namens lokaal bestuur Geel. Bij deze wordt de goedkeuring gevraagd voor vervanging van dit mandaat door Nele De Wever, de nieuwe sectormanager Burger en Welzijn.

    Voor de deelname aan de bestuursorganen is een mogelijkheid tot het ontvangen van presentiegeld ter waarde van 50€ per vergadering, dat aan de bestuurder zelf of aan de organisatie kan overgemaakt worden. Men kan ook afstand doen van het presentiegeld. Voorgesteld wordt om afstand te doen van het presentiegeld.

    Daarnaast werd er aan Geel gevraagd om de afgevaardigde van Meerhout te vervangen in het dagelijks bestuur van de eerstelijnszone. Nele De Wever werd voorgedragen als kandidaat voor de vervanging. 

Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur stad


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen